เกลียวคลื่น….

แม้ในวันที่ผืนน้ำทะเลราบเรียบที่สุด..

ใช่จะไม่มีคลื่น..

แม้บนใบหน้าที่ยิ้มแย้มที่สุด 

ใช่ว่าภายใต้ใบหน้านั้น   จะไม่มีหยาดน้ำตา…